«Er statsråden fornøyd med at Helse Bergen ikke følger statsrådens pålegg om at fødetilbud ved «Storken» ikke skal legges ned, og hva vil statsråden gjøre i sakens anledning?»

Dette spørsmålet sendte Venstres stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen til helseminister Bjarne Håkon Hanssen, etter initiativ fra Gunn Vivian Eide. Partiet har foreløpig ikke fått svar.

— Baklengs og uholdbart

Mandag denne uken trådte de varslede kuttiltakene på Kvinneklinikken i kraft. Barselloftet på Haukeland Hotell er lagt ned, og ordningen med familierom er over. Det betyr at fedre bare kan besøke mor og barn mellom klokken 17 og 20 etter fødselen. Dette har fått nybakte fedre til å reagere.

– Man har gått 30 år tilbake i tid. Den viktige tiden i startfasen burde man få være sammen med barn og kone, sa Jørgen Klem til bt.no tidligere denne uken.

Les også: Tre timer til far

Venstrepolitiker Gunn Vivian Eide har i mange år vært en ivrig Storkenforkjemper, og forstår fedrenes frustrasjon. Hun mener Helse Bergens avgjørelse om å fjerne familierommene, er uholdbar.

– Det er baklengs det de gjør. Når fedrene er der, gjør de nytte for seg og mor sover bedre. All forskning tyder på at menn blir bedre fedre hvis de får være der hele tiden. Kvinner blir også bedre mødre hvis familien er samlet, sier Eide, som også er lege.

- Bryter med ministerens pålegg

I brevet til helseministeren skriver Venstre at familierom brukt på rett måte også er kostnadsbesparende. «Far og andre omsorgspersoner kan avlaste personalet på barselavdelingen, og slike familierom kan også være med å stimulere til tidlig hjemreise for friske barselkvinner».

Eide forventer at helseministeren bryter inn og overstyrer Haukeland-ledelsen. Hanssen har tidligere gitt alle helseforetakene beskjed om at strukturendringer i fødselsomsorgen må avvente til det er utarbeidet helhetlige regionale planer.

– Til tross for dette, holder ledelsen ved KK fast på nedleggelse av familieromtilbudet ved Storken og Barselsloftet. Det er i strid med ministerens pålegg, og ikke minst i strid med både forskning og sunn fornuft, sier Eide.

Vil øke kapasiteten i jordmor-hjem

Eide sier det må være mulig å finne løsninger slik at KK kan tilby familierom til flere. Nøkkelen er å øke satsingen på jordmor-hjem tilbudet, mener politikeren.

Dette prosjektet bygger på familiebasert barselomsorg og hjemreise innen 24 timer etter fødsel. Familier som ønsker å delta får familierom etter fødselen, og videre oppfølging med besøk av jordmor hjemme den første uken.

– Jeg håper at alle som har mulighet til å benytte seg av dette, får tilbudet. Slik kan KK spare så mange barseldøgn at de kan tilby familierom til dem som trenger det. Det er ekstra viktig at dem som ikke kan bruke tilbudet på grunn av reiseavstand eller komplikasjoner, får ha fedrene hos seg, sier Eide.

Les også: Flere vil rett hjem etter fødsel

Hva synes du om endringene på KK? Si din mening.

Eirik Brekke