• Desinfeksjon av sko og biler er den beste måten å hindre at munn- og klovsyke kommer inn i landet. Det sier professor Martha Ulvund ved Norges veterinærhøgskoles institutt for småfeforskning i Sandnes.

MAGNUS VOLLSETNår en kommer til Norge fra Storbritannia med fly eller båt, må en nå gjennom en desinfisering. Skoene må dyppes i base med pH over 9 eller en syre med pH under 6. Bilene vaskes med desinfiserende væske. Psykologisk effekt — Med vinter og nedbør ligger viruset på bakken. Har en ikke vært innom et britisk husdyrhold, og på den måten fått smitten på klærne, er desinfeksjon den beste måten å hindre at smitten kommer til Norge, mener Ulvund.- Er dette godt nok?- En kan aldri garantere seg helt, men det er nok det beste vi har. En kan ikke stoppe verden, heller. Dessuten har desinfiseringen en psykologisk effekt. Den minner folk på at de må ta forholdsregler, mener Ulvund.- Effektivisering, med større gårder og sentraliserte slakterier, har skylden for at smitten er så vanskelig å stanse, mener Ulvund. Høy feber Hun viser til at dyrene blir fraktet over større avstander, med biler som gjerne er innom flere gårdsbruk samme dag. Store bestander gjør også at smitten raskt sprer seg fra dyr til dyr. Blir et dyr smittet, tar det bare tre til fire dager før de første symptomene viser seg: Dyret får høy feber, nedsatt allmenntilstand, bevegelsesbesvær og blemmer rundt munnen og føttene. For sauer er det første tegnet på smitte at dyret blir halt. Det er kun et lite mindretall av dyrene som får munn- og klovsyke som dør av det. Men for jordbruksnæringen er spesielt ettervirkningene alvorlige: Melkeproduksjonen går ned, dyrene blir magre, musklene svake. Et sykt dyr kan avgi smitte i flere måneder. Også kjøtt og melkeprodukter fra et sykt dyr kan føre smitten videre.Det er svært sjeldent at munn- og klovsyke smitter til mennesker, men mennesker kan fungere som smittebærere. Viruset kan også overleve på klær, biler eller sko i flere døgn.