Fylkesmannen har i sin uttalelse til planen for nytt sotrasamband stilt som vilkår for å godkjenne planen at to felt på en ny firefelts sotrabro reserveres for Bybanen.

Fylkespolitikerne i kultur— og ressursutvalget gikk langt i å følge opp Fylkesmannens krav:

«I eit langtidsperspektiv vil Straume som kollektivknutepunkt få ei viktig rolle. Dette inneber at framføring av bybane til Straume vil vere eit naturlig prosjekt i framtida, og brua og sambandet for øvrig må dimensjonerast for å tole ei slik belastning», heter det i vedtaket fra utvalget.

Det vil koste mellom 350 og 400 millioner kroner å bygge firefeltsbroen slik at den tåler Bybanen.

— Jeg vil være forsiktig med å låse meg til en bestemt løsning. Det kan være at det mest fornuftige er å legge Bybanen over den gamle broen når denne er ferdig ombygd. Men det skal legges til rette for Bybanen når vi bygger nytt samband mot vest, sier byråd Filip Rygg.