Også de som bestemmer, politikerne, mener Warloes tanker er spennende. Samtidig er de litt mer tilbakeholdne med å gripe inn overfor det som er oppnådd enighet om lokalt.

— Dette er et kjempeinteressant innspill fra Warloe. På denne måten kan vi nytte den merverdiskaping bybanen har for alle som driver næringsvirksomhet langs bybanetraseen, sier prosjektleder på bybanekontoret, Lars Chr. Stendal, til Bergens Tidende.

— Samtidig er det viktig på holde fast på det som er vedtatt, nemlig bybanestrekningen til Nesttun som 1. byggetrinn. Når 2. byggetrinn, Nesttun-Flesland, skal planlegges, må det bli opp til politikerne å avgjøre om det i stedet blir aktuelt med en trasé til Sandviken, sier Stendal.

Vi har tid nok

— Dersom bybanen bygges tvers gjennom byen, så slipper vi å anlegge en endeholdeplass som vil ta et betydelig areal fra byparken, sier Ole Chr. Torpp. Han mener at bybanen i Bergensprogrammet del 2 ligger såpass langt frem at man har tid til å vurdere skikkelig en linje mot Sandviken i stedet for Lagunen-Flesland. Også Torpp understreker at det ikke må tukles med bybanen til Nesttun.

— Hvis vi skal lykkes med dette, er det viktig å kjøre banen gjennom hele sentrum. Det fikk vi demonstrert da vi så nærmere på bybanene i den tyske byen Saarbrücken og i den franske byen Strasbourg for få dager siden, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk.

Melkekua

Også en av bybanens mødre, Anne Elisa Tryti, finner mye fornuft i Warloes utspill.

— Vi bør være åpne og uten prestisje se på hvordan bybanen kan nå frem til flest mulig, slik at driftsgrunnlaget bedres. Da kan det være verdt å vurdere hvor det er lurest å bygge først og sist. Samtidig er det viktig å tenke langsiktig, og ikke miste av syne at bybanen skal bli et helhetlig og regionalt system, sier Tryti til BT.

Divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk minner om at bybanens strekning fra Sandviken gjennom sentrum og sørover faller sammen med Sporveiens tidligere linje 1, Lønborg-Minde. Dette var Sporveiens store melkeku.

Utelukker ikke hverandre

— Da vi besøkte Saarbrücken og Strasbourg i forrige uke, så vi jo hvor viktig det var å la bybanen gå gjennom hele sentrum. Samtidig mener jeg det blir litt feil å utfordre Lagunen-Flesland. I det området skal det bygges ut veldig mange arbeidsplasser. Men jeg skal gjerne være med på å gjøre parallelle vurderinger, og det ene behøver ikke å utelukke det andre, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Warloes tanke er ikke dum. Den fortjener å bli tatt på alvor, og jeg støtter ideen om å utrede Sentrum-Sandviken slik at vi politikere kan sammenlikne dette direkte med Lagunen-Flesland, sier Torstein Dahle fra Rød Valgallianse.

Trygve Birkeland, KrF, minner for sin del om at utviklingen fra Bergen og sørover ser selve hovedgrunnlaget for bybanen, og at det dessuten nå er langt ut kollektivfelt mot Sandviken.

Bruk tunnelpengene

Byråd Nils Arild Johnsen, Sp, mener også at den ventete utviklingen i Sandsli og Kokstad gjør det nødvendig å holde fast på bybaneplanene i det området.

Det mener også Ragnhild Hedemann, men hun fremsetter sin egen idé:

— Sløyf Skansetunnelen. Da har vi plutselig 400 millioner kroner til bybane mot Sandviken.

Bybanekritiker Michael B. Hageberg ser ikke noen lysere fremtid for en bybane som går til Sandviken.

— I Sandviken bor de fleste oppover i lien. Spørsmålet blir om de vil gå helt ned til bybanen. Jeg spør meg fremdeles hvor bybanen skal hente trafikkgrunnlaget sitt, sier Michael B. Hageberg.