«Vær rustet mot seksuell kontakt, selv på korte turer. På lengre turer, ta alltid med en pakke».

Dette er en av kondomvettreglene andreårs sykepleierstudentene Bernt Ingve Røed, Jannicke Helland, Hege Grindheim, Lisbeth Hammer og Britt Sakariassen har utarbeidet.

Det hele begynte som en prosjektoppgave i modulen helsefremmende og forebyggende arbeid. Gruppen, som kaller seg 5 for 6, valgte å fokusere på hiv og aids, og bestemte seg for at de ville prøve å lage en brosjyre.

— Vi tenkte tidlig at vi ville ta i bruk humor. Mange av de brosjyrene som finnes er grå og kjedelige. Vi har tatt utgangspunkt i sjøvett- og fjellvettreglene, forteller Bernt Ingve Røed og Jannicke Helland.

— Brosjyreformen var i første omgang bare ment som en innleveringsform. Men Høgskolen i Bergen (HiB) var så fornøyd med arbeidet at de både har sponset deler av trykkingen og tur til Tromsø siste halvdel av denne uken.

Der foregår Arctic 46664, en stor konsert og massemønstring for å sette søkelyset på hiv/aids og støtte Nelson Mandelas kamp mot disse sykdommene. HiB-studentene skal stå på stand sammen med Røde Kors. Til høsten skal de være med på Forskningsdagene og reise rundt på ungdomsskoler.

Forsiden av brosjyren preges av «hang man» - figuren mange kjenner fra skolen. «Hang man» er valgt siden død er den verste utgangen sykdommen har. Studentene har også tatt med noen sitater til ettertanke og informasjon om hiv og aids.

— Man vet at unge har sex. Samtidig er Norge et av landene der man er dårligst på kondombruk. Det er også en stor økning i klamydia i storbyene. Vi prøver ikke å moralisere, men ber de unge om å tenke seg om når de velger å ha sex, sier Bernt Ingve og Jannicke.

— Vi synes brosjyren virker veldig bra. Den snakker direkte til ungdommene, sier Sunniva Lofthus Sandø, nestleder i Aktivt Valg i Bergen Røde Kors.

— Aktivt Valg i Oslo Røde Kors må også ta endelig stilling til om de ønsker å bruke denne brosjyren i sitt arbeid. Foreløpig er de positive til det, så da er alt avhengig av om vi får midler til trykking, sier hun.