I begynnelsen av uken gikk Tor Håkon Eiken sterkt ut mot ledelskapet i Levende Ord, og hevdet at mange er blitt ødelagt av å ferdes i miljøet i menigheten.

Også tidligere misjonsleder Olav Rønhovde angrer på at han ikke varslet om «ting som ikke burde foregått». Det skriver Vårt Land.

– I flere år så jeg hvor galt dette bar av sted, og jeg burde selvsagt sagt fra for lenge siden, sier han.

Rydder opp

I dag er Olav Rønhovde fungerende leder i menighetens pastorale team. Han deler langt på vei Eikens vurderinger av ledelsen i menigheten, men sier at det er tatt skritt for å rydde opp i den gamle lederfilosofien.

– Det var noe av det første jeg understreket fra talerstolen da vi begynte på høstsemesteret: Folk er ikke til for visjonen, men visjonen er til for folket. Menigheten er ikke til for å oppfylle ledernes drømmer, men det kan jo hende vi har noen felles drømmer, sier Rønhovde til Vårt Land og viser til nye vedtekter som gir pastoren mindre makt enn tidligere.

Det var på en blogg for eksmedlemmer av menigheten Eiken søndag kveld tok oppgjør med deler av kultur og syn på ledelse i trosbevegelsen. Artikkelen kom som direkte svar til et tidligere medlem i Livets Ord i Uppsala, som fortalte om opplevelser som gikk på livet løs.

«Syke ting»

– Jeg vet ikke nøyaktig hva Tor Håkon sikter til, men det er klart at jeg har sett en del av de samme tingene som han beskriver. Han valgte å gå ut av sammenhengen, mens jeg valgte å bli stående. På dette punktet skilte vi lag. Når det gjelder synet på ting som har skjedd, er vi neppe særlige uenige, sier Rønhovde til Vårt Land.

Eiken skriver på bloggen at han har sett «syke ting» blant ledelsen i Levende Ord.

– Jeg vet ikke helt hva han tenker på. Men jeg har sett ting som ikke burde foregått, ja. Som misjonsleder har jeg imidlertid ikke vært like tett på det daglige menighetslivet på samme måte som det Tor Håkon og andre ledere har vært. Noe har jeg sett og sagt fra om. Andre ting har jeg ikke sagt fra om, og andre ting var jeg ikke klar over, forklarer Rønhovde.