• Det er flott at Gulen kommer med. Vi har ikke glemt at Wergelands far kom vestfra.

Det sier Einar Solbu, prosjektleder for den nasjonale komiteen for «Wergeland 2008». Han finner det naturlig at den nasjonale markeringen er konsentrert om de stedene Henrik Wergeland selv levde — Kristiansand, Eidsvoll og Oslo.

— Vi har begrensede ressurser og har konsentrert dem om disse stedene. Samtidig er vi opptatt av at Wergelandsjubileet når ut til så mange som mulig over det ganske land. Vi kan støtte Gulens initiativ på andre måter enn økonomisk og ser gjerne at kommunen tar kontakt med oss.

— Skal «Wergeland 2008» ha noen offisiell markering på Vestlandet?

— Vi har en vandreutstilling som skal innom ca. 20 kommuner landet rundt, også enkelte kommuner på Vestlandet.

Dessuten planlegger vi en turné med et dramatisk stykke om Wergelands liv og virke. Stykket vil bli tilbudt kommuner over hele landet, og da tenker vi i høy grad også på Vestlandet.

Sist, men ikke minst åpner vi kommende tirsdag et nettsted som er en ny, spennende portal inn til kunnskaper om Henrik Wergeland, sier Solbu.