Flere representanter uttrykte sin støtte til godshavn på Flesland. – Det er det eneste realistiske alternativet hvis det skal gå jernbane frem til godshavnen, mente Eiler Macody Lund (Frp). Han fikk støtte fra blant annet SV og Høyre.

Men det er fylkeskommunen som til slutt skal bestemme hvilket område som skal pekes ut som fremtidig godshavn, trolig i løpet av året. De andre alternativene som utredes er Bergen indre havn, Ågotnes, Lundaneset og Mongstad.