At det koster å føre sivile rettssaker, har ekteparet fått merke til fulle. Fra de begynte arbeidet med reklamasjon og forliksklage i 2005 og til dommen falt fredag, har prosessen kostet dem hele 393.000 kroner. I tillegg kom 54.000 kroner til meddommere.

Men de vant frem i retten. Derfor får de dekket alle saksomkostningene. Dessuten får de en erstatning på 557.000 kroner for skadene de har måttet utbedre.

Dersom dommen fra Bergen tingrett blir stående, får ekteparet tilbake til sammen rundt en million kroner fra Block Watne.

Gravde ut 50 tonn masse

Kilden til problemene startet høsten 1996 da Block Watne begynte grunnarbeidene på den nye eneboligen. Ifølge dommen viste det seg at arbeidene som ble gjort ikke holdt faglig mål.

Ekteparet overtok huset formelt i 1998. Men først i 2005 ble skadene så store og åpenbare at huseierne besluttet å stille entreprenøren til ansvar.

Parallelt med den rettslige prosessen, har ekteparet bekostet store utbedringer av grunnarbeidene under terrassen. Blant annet ble 50 tonn masse gravd ut og kjørt bort, fremgår det av dommen.

I rettssaken for to uker siden fortalte huseieren om betydelige sprekkdannelser mellom terrassen og husveggen, både terrassedøren og flere dører inne var blitt skjeve og terrassen hellet utover.

– Viste grov uaktsomhet

En bygningsingeniør fortalte retten at også rekkverk var skjeve, at støttemuren for terrassen hellet utover og at det hadde oppstått hulrom i grunnen.

Resultatet av grunnarbeidet er betydelige setningsskader, mener huseier og hans vitner.

Retten lot seg overbevise og konkluderer med at entreprenøren viste grov uaktsomhet da de utførte grunnarbeidene. Retten påpekte at massene, spesielt under terrassen, inneholdt betydelige mengder organiske masser som var uegnet for formålet. «De massene som ble lagt på terrassen og under støttemuren var så dårlige at det ved utføringen av arbeidene må ha fremstilt seg som overveiende sannsynlig at det ville oppstå alvorlige setningsskader på boligen».

Blir trolig anket

Block Watne avviste kravene fra huseier, og mente motparten ikke hadde sannsynliggjort at grunnarbeidene var dårlige. Skadene «viste seg først 7 år etter ferdigstillelse noe som gir grunnlag for tvil om skadene har sin årsak i dårlige grunnarbeider.»

Entreprenøren mener også at reklamasjonsfristen på fem år var gått ut.

Block Watnes prosessfullmektig, advokat Karen Margrethe Rime, nådde imidlertid ikke frem.

– Vi er uenig i rettens vurderinger. Vi mener vurdering av forholdene rundt skadeutvikling er feil. Vi er også sterkt uenig i vurderingen av Block Watne og underentreprenørens arbeid. Vi mener også at kravet var foreldet, sier hun.

Ifølge Rime vurderer de å anke dommen.

– Jeg tar egentlig for gitt at den vil bli anket.