ROY HILMAR SVENDSEN

Nå må den 43 år gamle kvinnen i fengsel for svindelen. Nordhordland tingrett har dømt henne til fengsel i 45 dager, hvorav 25 dager betinget, for å ha lurt til seg totalt 47.865 kroner fra mannens konto.

Hordalandskvinnen jobbet ved et boligsenter for psykisk utviklingshemmede i Møre og Romsdal, og var primær/støttekontakt for mannen i fem år. Hun hadde blant annet ansvar for mannens økonomi, siden han selv ikke var i stand til å disponere sine egne midler.

Fra nyttår 2001 begynte støttekontakten å misbruke mannens minibankkort systematisk. Hun førte regnskap over uttakene, men oppga ikke at store deler av pengene gikk til hennes eget forbruk. Først i mai 2003 ble svindelen oppdaget, da mannens verge oppdaget at kontoutskriftene ikke stemte overens med kvinnens notater. Støttekontakten nektet først alt, men tilsto svindelen da politiet ble koblet inn.

Påtalemyndigheten ba om 45 dagers betinget fengsel for kvinnen, noe tingretten syntes var altfor mildt. Dermed må kvinnen nå belage seg på å sone i 20 dager. Hun må også ut med en bot på 20.000 kroner, samt betale mannen tilbake pengene hun lurte fra ham.

Kvinnen har sluttet i jobben ved det aktuelle boligsenteret, og arbeider nå ved en helseinstitusjon i Hordaland.