Nå har Gulating lagmannsrett dømt 27-åringen for seksuell omgang med barn under 14 år , og for å ha misbrukt stillingen sin.

Han erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen.

Var ensom

Støttekontakten ble engasjert av kommunen til å ta seg av den ene av de to brødrene fordi han var ensom og manglet sosial kompetanse. I fem timer hver uke skulle de to bade, bowle og gjøre andre hyggelige aktiviteter. Etterhvert ble også den yngre broren med når de to var sammen.

Overgrepene skjedde når de to guttene skulle legge seg om kvelden. 27-åringen fulgte brødrene til sengs på hvert sitt rom. Der la han seg opp i sengen med dem og utførte seksuelle handlinger. Dette skjedde ved en rekke anledninger.

Fortalte moren om overgrep

Noen måneder senere snakket de to brødrene med hverandre om det som hadde skjedd. Begge hadde hatt en følelse av at de ble utsatt for det samme, og fikk bekreftet sine mistanker. Men det var først da en av dem så støttekontakten på en bensinstasjon flere år senere at moren deres fikk vite hva som hadde skjedd.

Moren søkte råd hos helseetaten i kommunen, og politiet ble koblet inn i saken.

Depresjoner og søvnproblemer

I ettertid har begge brødrene fått problemer som følge av overgrepene. De har slitt med konsentrasjonsvansker, søvnvansker, irritabilitet og depresjoner. Den ene av dem har også skadet seg selv og debutert tidlig med rusmidler.

Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett er overgrepene et grovt tillitsbrudd overfor unge gutter i førpubertetsalder. At overgrepene skjedde i guttenes eget hjem virker skjerpende på straffeutmålingen.

27— åringen dømmes til fengsel i 2 og et halvt år. Et år av straffen gjøres betinget. Han må også betale 60 000 kroner til hver av de to guttene. Dette er den samme straffen som han fikk i tingretten.