På grunn av språkvansker og sosiale problemer, ble 10-åringen tildelt støttekontakt vinteren 2002. Etter få uker startet overgrepene.

Misbrukte broren

Støttekontakten tok etter hvert initiativ til mer kontakt, og opparbeidet seg raskt tillit i familien. Han ble også godt kjent med 10-åringens halvvannet år yngre bror.

Han var ofte hjemme hos familien når guttene skulle legge seg, og var også barnevakt flere ganger. Det var ved disse anledningene at misbruket skjedde.

Den dømte var 20 år da overgrepene startet, og han har ifølge dommen hatt seksuell kontakt med 10-åringen ved minst ti anledninger. Misbruket av den yngre broren startet våren 2003, og pågikk til høsten 2004.

Nordhordland tingrett mener det må reageres strengt når en støttekontakt misbruker sin stilling til å begå overgrep. Ofrene er i dag sterkt traumatisert.

I tillegg til fengselsstraffen på to og et halvt år, må mannen også betale 60.000 kroner i oppreisning til hver av guttene.

Vurderer anke

Forsvarer for støttekontakten, Rolf Knudsen, sier det går mot en anke.

– Han har hele tiden fastholdt sin uskyld. Den umiddelbare reaksjonen han hadde, var at dommen skulle ankes, sier Knudsen.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg er tilfreds med dommen.

– Det mest alvorlige i denne saken er bruddet på tillitsforholdet. Han skulle i utgangspunktet hjelpe en som hadde problemer, men endte med å utnytte ham. Det er viktig å reagere strengt på slike hendelser, sier Wangberg.