— Men å legge ned styrevervet vil nok bare bidra til å lage ris til egen bak, sier Margrethe Øvrum.

Hun understreker at hun er glad for at de ansatte viser engasjement og påpeker skjevhetene ved sykehusenes finansieringssystem.

— Det er derfor svært prisverdig at også de ansatte tar tak i denne problemstillingen. Det gjør den vanskelige situasjonen i Helse-Bergen mer tydelig, sier styrelederen.

Samtidig lar hun det skinne gjennom at hun som privatperson gjerne skulle skrevet under på et opprop som kunne bidratt til å forbedre den økonomiske situasjonen for sykehusene i Bergen. Både foretaksledelsen og styret har flere ganger påpekt skjevfordelingen.

— Jeg forklarte Høybråten situasjonen seinest i august da han var på besøk på Haukeland sykehus, sier hun.

Øvrum tror også at skjevfordelingen er blitt tydeligere nå når staten er blitt eneeier av sykehusene. Hun legger ikke skjul på at hun synes at regjeringen og helseministeren Høybråten er for passive i arbeidet med å rette opp skjevfordelingen.

— Jeg forstår at det kan være vanskelig for regjeringen å utarbeide en ny finansieringsmodell for sykehusene til neste års statsbudsjett. Men det er mulig å rette opp noe av den vanskelige situasjonen ved å styrke investeringsrammene og vedlikeholdsbudsjettet. Det må også være mulig å øke totalbevilgningen til sykehussektoren allerede neste år.

— Vil du møte helseministrene før statsbudsjettet legges frem 3.oktober.

— Det har jeg ingen planer om. Helseministeren burde være tilstrekkelig orientert om situasjonen til å heve bevilgningene.