Brannvesenet rykket ut med fire biler litt etter klokken 14 til Østre Murallmenningen. Der var det meldt om brann i en kjeller.

Fire personer ble evakuert fra bygget. En person ble lettere skadet av et pulverapparat, melder politiet på Twitter.

bRANNMANNSKAP I KJELLER.JPG østre murallmenning

— Brannen var slukket ganske raskt etter at vi kom til stedet, opplyser Rune Wigum, vaktkommanddant ved Hovedbrannstasjonen. Det var biler derfra og fra Sandviken som rykket ut til Murallmenningen.Brannvesenet har fortsatt en bil og mannskaper på stedet for å passe på at ikke brannen tar seg opp igjen.

Brannen startet i kjelleren under et neglestudio oppe i bakken ovenfor Muren. Kjelleren var under oppussing, og i kaoset som oppsto i brannutrykningen, veltet antagelig et malingsspann og innholdet rente nedover i veien.

Ole Bjørn Sveen, politiets innsatsleder på brannstedet, sier brannårsaken er uviss.

Utenfor kjellerhalsen sto spor etter pågående arbeid, men det var uklart om det var håndverkere i kjelleren da brannen begynte.