Tre papircontainere ble redusert til restavfall i natt.

Det kom inn melding om mye flammer på skoleplassen ved Krohnengen skole, og brannvesenet rykket mannsterkt ut. Det ble opplyst at i alt 20 mann ble kalt ut opprinnelig.

Da mannskapene fra Sandviken stasjon nådde frem til skolen og fant ut hva som brant, ble øvrige mannskaper fra hovedbrannstasjonen avbestilt.

Bjørn Otto Aarheim