Pengemaskinen Sunnhordland Kraftlag (SKL) vedtok i går byggestart på Blåfalli Vik-prosjektet. Kraftverket skal erstatte dagens Blåfalli I og II, som begge fases ut, ifølge en pressemelding fra SKL.

Blåfalli Vik vil få en årsproduksjon på 677gigawatt timer. Det vil gi nok strøm til å dekke årsforbruket i 34.000 husstander med et gjennomsnittsforbruk på 20.000 kilowatt timer per år.

Pris på anlegget er regnet til 500 millioner kroner, og er det største prosjektet i opprustningen og utvidelsen av Blådalsvassdraget. SKL fikk i juni konsesjon på utbyggingen i Kvinnherad.

Anlegget skal ligge i en stor fjellhall 500 meter sørøst for dagens Blåfalli I. Kraftverket får nytt inntak i Fjellhaugvatnet. Fossabekken vil også tilføre vann til kraftproduksjonen.

Utvidelsen skjer etter ønske fra Statnett, som vil disponere deler av den økte effekten mot et økonomisk vederlag. Utbyggingen er ventet å ta to og et halvt år.