Det går frem av en kjennelse avsagt i Gulating lagmannsrett, skriver BA.no.

Forsvareren ventet i to uker med å anke til lagmannsretten.

Mannen har vært erklært sinnssyk siden 1990-tallet. Han har begått flere hundre innbrudd, men gang på gang måtte politiet slippe ham løs.

For syk til fengsel

Han var for syk til å bli fengslet, men for frisk til å sperres inne under tvang på institusjon. I mellomtiden har han knust butikkvinduer og stjålet tobakk. Skadene har beløpet seg til flere millioner kroner.

I forrige måned fikk politiet ham varetektsfengslet. De mente at mannen var tilregnelig å ville ha ham sperret inne slik at han kunne vurderes på ny. Mannens forsvarer anket og fikk altså medhold i lagmannsretten.

— Selv om han fremstår som adekvat i kontakten med politiet, finner lagmannsretten at det ikke er sannsynlighetsoververkt for at han er tilregnelig, konkluderer lagmannsretten, ifølge BA.

Avisen referer fra forsvarerens anke, der han blant annet skrev:

«Verken de aktuelle politifolkene eller dommerfullmektigen er faglig kompetent til å overprøve en rekke uavhengige psykiatere som gjennom 20 år har konstatert at den siktede lider av en schizofren paranoid tilstand. Det er tale om rene lekmannssynspunkter, skrev forsvareren i anken.»

Overrasket over løslatelsen

— Tilregnelighet er et juridisk spørsmål. Lagmannsretten har valgt å ikke vurdere det, sier Helge Vigerust, politijurist i Hordaland politidistrikt.

- Hva skjer nå?

— Det er oppnevnt to sakkyndige i saken. Jeg skal kontakte dem over helgen. De må vurdere om det er mulig å gjennomføre judisiell observasjon av ham mens han er på frifot eller om han må innlegges på institusjon for å få dette gjort, svarer Vigerust.

- Er du overrasket over løslatelsen?

— Ja.

Det er ikke 50-åringens forsvarer Rune Valaker.

— Det er uholdbart at to polititjenestemenn og en dommer skal ta stilling til om han er tilregnelig. De kan ikke overprøve det sakkyndige har uttalt i en årrekke om min klient. Derfor er jeg ikke overrasket over at han ble løslatt.