MARIANNE RØISELAND

  • Ikke betal skatt!
  • Hold tilbake arbeidsgiveravgift!
  • Avvis statlige tilsynsorganer!

Den unge politikeren, som også er medlem av den mektige finanskomiteen på Stortinget, mener det er på tide at byrådet og Høyre i Bergen tar et valg.

— Skal de være lojale mot sine partifeller på Stortinget og gjennomføre kutt, eller skal de være lojale mot bergenserne? spør Lysbakken.

- Militant linje

SV-politikeren mener politikerne i Bergen, og andre kommunepolitikere, må ta i bruk sivil ulydighet.

— Det eneste som nå kan nytte for å få mer penger er en militant linje fra kommunene. Det er derfor mitt ønske at jeg, når jeg skal sitte i finanskomiteen og kreve mer penger til kommunene i høst, får støtte fra Bergen kommune gjennom aksjoner. Befolkningen i Bergen har allerede vist seg aksjonsvillige, og byrådet og bystyret bør følge opp, sier Lysbakken.

Dette er hva Lysbakken anbefaler:

  • Nekte å betale skatt. Det er kommunen som har ansvaret for skatteoppkrevingen. Det bør derfor gjøres vedtak om å holde tilbake penger fra staten til det blir gitt løfter om bevilgninger som kan skjerme bergenserne for kutt i skole og helse.
  • Holde tilbake innbetaling av arbeidsgiveravgift.
  • Stoppe innskudd til Statens Pensjonskasse. Det er blant annet statlige regler som har sørget for ekstraregningene til de kommunale pensjonskassene.
  • Nekte å ta imot statlige tilsyns- og kontrollinstanser.
  • Stoppe behandling av statlige høringsuttalelser.

Selvsagt ulovlig

— Dette er selvsagt ulovlig. Men jeg mener det er forsvarlig fordi flere kutt i offentlig sektor går ut over innbyggernes lovfestede rettigheter, sier Lysbakken.

Han mener Stortinget i praksis begår lovbrudd ved å bevilge for lite penger til lovpålagte oppgaver.

— I tillegg er store kutt en hån mot velgerne og gir grobunn for politikerforakt. Vi hadde en valgkamp i fjor der søkelyset var rettet mot skole. Alle ventet et løft, så opplever en kutt, sier Lysbakken.

Han innser at kommunene selv kan prioritere noe annerledes, men mener hovedproblemet er at staten gir kommunene for lite penger.

— Kommunene som sliter har ulik politisk sammensetning. Det viser at nøden ikke bare handler om lokale prioriteringer.

Flere kommuner har allerede engasjert seg i et kommuneopprør. Lysbakken mener opprøret vil bli betydelig tyngre dersom Bergen slutter seg til, men han hudfletter bergenspolitikerne.

— I stedet for at politikerne i Bergen sitter der og er så forbannet høflig, bør de gi kraft til opprøret, oppfordrer stortingsrepresentanten.

- Lojal mot bergenserne

Hver innbygger i Bergen får 2000 kroner mindre i statlige overføringer enn gjennomsnittsinnbyggeren i Norge. Dersom pengene var blitt fordelt likt på alle landets innbyggere ville Bergen kommune hatt 460 millioner kroner mer å rutte med.

— Kampen står ikke om fordeling mellom kommuner, men om å finne mer penger til hele kommunesektoren. Det er for liten penger totalt, sier Audun Lysbakken.

Ved å kreve mer til alle mener Lysbakken han er lojal mot innbyggerne i Bergen.