Heile transport— og kommunikasjonskomiteen på Stortinget fekk sjå det søndre innslagspunktet til tunnelen.

Bygdefolk og naturvernarar har engasjert seg mot dei siste planane for tunnelen. Dei meiner han må vere lenger, slik at han ikkje øydelegg den flotte landskapen ved Maurangerfjorden

Seinare i dag skal komiteen frå Stortinget sjå nærare på flyplassen på Stord.

Arne Hofseth