— Jeg tror mange advokater driver med lavkost. Problemet er at mange ikke driver med det samme når de beregner inntekter, sier Aps justispolitiske talsmann, Knut Storberget, til BT.

Storberget foreslo i går at regjeringen skulle vurdere å innføre maksimalpris for advokaters timehonorar i saker som berører vanlige forbrukere, for eksempel barnefordelingssaker, saker vedrørende hus og eiendom, erstatningssaker og saker vedrørende sosiale rettigheter. Bare Ap, SV og Sp stemte for.

— Advokater har en makspris på 790 kroner pluss moms i straffesaker og i for eksempel barnefordelingssaker der klientene får fri rettshjelp. Staten kunne inngått en kompromiss med advokatene. Man kunne økt satsene, men også latt maksimalprisene gjelde flere områder, sier Storberget.

Han mener mange advokater utenfor de store byene driver meget rimelig. I likhet med advokatene i RettAdvokat har også han skrudd opp utallige kontormøbler fra IKEA i sin tid som advokat.

— Problemet er at noen har skrudd opp prisene betraktelig. De kan fakturere 2500 kroner for en time med en vanlig forbruker. Hva hjelper det en borger om han har rett i en sak, men ikke har de midlene som trengs for å bevise sin rett? undrer Storberget.

Han mener rimelige advokattjenester er et viktig sosialt gode.

— Her er ikke regjeringspartiene og Frp på lag med folk flest, sier han.