JOHN LINDEBOTTEN

Det vart over midnatt før samferdslekomiteen endeleg kunne gje frå seg 400-siders innstillinga om Nasjonal Transportplan til trykking og utsending på internett.

Alle dei politiske partia som er representerte i samferdslekomiteen, frårekna SV, står bak innstillinga om Hardangerbrua.

Fleirtalet viser til at Stortinget alt i 2002 bad om å få Hardangerbrua vurdert i samband med Nasjonal Transportplan, men konstaterer at ei slik vurdering ikkje ligg føre. Dermed kjem følgjande instruks til regjeringa:

— Fleirtalet bed om at sak om utbygging og finansiering av Hardangerbrua vert lagt fram for Stortinget så snart som råd er. Desse medlemmene (frå Ap, Sp, KrF, H og Frp) føreset at alle kostnader til naudsynt tilknyting og utbetring av vegar vert gjort greie for i samband med saka.

— Dette er eit fullt gjennomslag for Hardangerbrua i Stortinget, som snur det negative vedtaket frå 1996 til eit positivt vedtak. Meldinga frå fleirtalet er ikkje til å misforstå. Instruksen til regjeringa er klar, og slik eg ser det, er det dette Stortinget som vil avgjera saka, seier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen til Bergens Tidende.

I så fall må Hardangerbrua opp i Stortinget seinast neste vår.

Også i Hardanger var det mange som jubla i natt. Styreleiar i Hardangerbrua AS, Einar Lutro, opna champagneflaska saman og feira saman med andre brutilhengarar då han fekk vita kva samferdslekomiteen hadde samla seg om.

— I dag skal flagget til topps. Dette var så godt som vi kunna vona på. No skal Hardangerbrua AS utarbeida ein bompengesøknad, slik det går fram av fylkestingsvedtaket om Hardangerbrua frå tysdag. Dette må sjølvsagt skje i nært samarbeid med vegsjefen. Så går saka via Vegdirektoratet til Samferdsledepartementet, seier Einar Lutro til Bergens Tidende.