Dette var klart da samferdselskomiteen i går ettermiddag strødde sand på innstillingen om Bergensprogrammet. Lederen i komiteen, Petter Løvik, H, kunne slå fast overfor BT at det var bredt flertall for Bergensprogrammet med alle de store prosjektene på plass.

— Men naturligvis er der en god del merknader, legger han til.

Byråd for miljø- og byutvikling i Bergen, Nils Arild Johnsen, er også svært fornøyd etter at ha fått referert de viktigste merknadene i innstillingen.

— Komiteen har fulgt oss til døren og tatt opp de merknadene vi hadde med til dem på den siste høringen for et par uker siden, sier Johnsen.

Spenningen borte

Det er også et bredt flertall for Skansetunnelen, men SV bemerker at tunnelen kan være i strid med målene for Bergensprogrammet om reduserte miljøbelastninger fra biltrafikken og at sentrum skal skjermes for trafikk.

Dermed blir stortingsbehandlingen av Bergensprogrammet før jul uten særlig spenning.

Egentlig handler jo saken i denne omgang bare om retten til å kreve inn bompenger til og med 2011, til sammen 2 280 millioner kroner. Bomtakstene er satt til 15 kroner for liten bil og 30 for stor bil. Dette slutter alle partiene seg til, bortsett fra Frp. Dette partiet vil også fullføre Bergensprogrammet, men uten bybane, og uten bompenger.

Snarest mulig til Flesland

Når det gjelder bybanen, tar flertallet, alle unntatt Frp, til etterretning at det er et sterkt lokalt engasjement for banen. Ap, SV og Sp går enda et skritt lenger, og understreker at bybanen er det viktigste kollektivtiltaket i Bergensprogrammet. Sammen med jernbanen, kan bybanen utgjøre ryggraden i transportsystemet i Bergen. De tre partiene legger også vekt på at bybanen snarest føres videre fra 1. byggetrinn, som er Kaigaten-Nesttun, til Lagunen og Flesland, «og da uten opphold i anleggs- og prosjekteringsvirksomhet».

Sykle til banen

Høyre og KrF er også positive til bybanen, og de slår fast at bybanen så langt synes å ha bedre nytte-kostnadstall enn det mest realistiske bussalternativet for Bergen sør. Disse to partiene etterlyser også mer avklaring når det gjelder bygge- og driftskostnader.

Det brede flertallet i komiteen vil også at gang- og sykkelveiene må inngå som en del av matesystemet til bybanen, ved siden av matebusser. Dette innebærer bl.a. gode muligheter for sykkelparkering ved bybanestoppene.

Vedtak om to år

Ringveg vest får tilslutning fra en samlet komité, unntatt SV. Partiet går ikke inn for stryke Ringveg vest fra Bergensprogrammet, men foreslår at Stortinget skal kreve utarbeidet et reelt kollektivalternativ til Ringveg vest.

Flertallet er også fornøyd med at bybanen og Ringveg vest bygges ut parallelt. Slik planarbeidet skrider frem, regner komiteen med at begge disse prosjektene kan vedtas i forbindelse med statsbudsjettet for 2005. Med andre ord; stortingsvedtak om to år fra nå.

Ap og Sp gir uttrykk for engstelse for at Ringveg vest kan bli ferdig før bybanen til Nesttun. Dette kan skape nye reisevaner til ulempe for kollektivtransporten. SV blir mer presis og ber om at det blir fattet et rekkefølgevedtak som sikrer at bybanen blir ferdig og tas i bruk før Ringveg vest.

FIKK JA: Bybanen i Bergen fikk grønt lys på Stortinget.