— Jeg vil heller være en vanlig elev i en spesialskole enn en spesiell elev i en vanlig skole. Med dette sitatet fra en spesialskoleelev, satte KrFs Dagrunn Eriksen tonen i debatten. Den ble til tider heftig, og det skyldes ikke bare nedleggelsen av Hunstad skole i Bergen. At det nå er inngått en avtale mellom staten og Bergen kommune om videre drift ble registrert, men knapt kommentert. Det ble lagt merke til at ikke en enste representant for Hordaland var til stede i salen under debatten, selv ikke fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som har behandlet saken.

Ville fryse

Anført av Høyre, sluttet Frp, KrF og Venstre seg til et forslag om å fryse, eller stoppe, prosessen med å nedlegge de statlige døveskolene. Vi har fire, en i Oslo, en i Vestfold, en i Bergen og en i Trondheim. Møller i Trondheim skal bestå som et statlig kompetansesenter, de tre andre skal legges ned, og erstattes av kommunale tilbud.

Det ble lagt vekt på at spesialskolene er et tilbud der barn med nedsatt funksjoner kan møte likesinnede, og slappe av blant andre barn og unge med samme problemer. Særlig viktig er dette fra fjerde klasse og oppover, viser forskning som ble presentert av flere talere.

Og at tegnspråk er et offisielt språk i Norge, på linje med bokmål, nynorsk og samisk.

— For mange er de statlige døveskolene som krisesentra å regne, de hviler der, sa Eriksen i et engasjert innlegg.

Men kunnskapsminister Kristin Halvorsen sto på sitt: Foreldre velger heller nærskolen for sine barn, og rekrutteringen til de statlige døveskolene har falt drastisk de sener årene. Halvorsen var overbevist om at i samarbeid med Statped vil kommunene kunne gi et tilbud der unge med spesielle behov tidlig fanges opp og hjelpes.

Regionstrid

Etter modell fra helseregionen vil regjeringen omorganisere Statped til en organisasjon, med fire regioner, Nord, Midt, Vest og Sør/Øst.

Dette får en samlet opposisjon til å se rødt. De mener den største blir altfor stor, med 2,5 millioner mennesker. Statped Sør bør bli egen region, sier de.

Men regjeringen fikk flertall for sitt syn, også her.

Si din mening i kommentarfeltet under!