— Hvis Stortinget følger opp Bergensprogrammet og bevilger det som er statens andel, så får vi bybane. Da har vi ingen problemer med å si ja til bybane.

— Dersom Stortinget ikke er villig til å følge opp statens forpliktelser overfor Bergensprogrammet, da blir det bare en kollektivtrasé for buss, men ikke for bybane, mellom Bergens sentrum og Flesland, sier Høyres byrådslederkandidat, Monica Mæland, til Bergens Tidende.

Mæland er oppgitt og sint over det hun oppfatter som personlig sjikane fra Arbeiderpartiets Arne Jakobsen og trusler fra byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen om å kutte ut Ringveg vest dersom dersom Høyre skulle sette bybanen i fare.

Bygges etappevis

— I motsetning til Arbeiderpartiet husker vi hvilke vedtak bystyret har gjort om Bergensprogrammet. Dersom Stortinget ikke er villig til å bevilge nok penger til å bygge en bybane, skal traseen likevel bygges etappevis, og tas i bruk for busser. Dette har bystyret vedtatt, og dette forholder vi oss til. Vi har aldri sagt noe annet, sier Monica Mæland.

— Mange kan ha fått det inntrykket at Høyre og Frp, hvis dere får flertall sammen etter valget, vil benytte første og beste anledning til å stryke bybanen fra Bergensprogrammet?

— For det første har vi i Høyre ikke tenkt å forhandle med Frp om Bergensprogrammet i det hele tatt.

— For det andre står vi på Bergensprogrammet, med alt det inneholder, dersom Stortinget høsten 2004 i statsbudsjettet for 2005 viser at de tar alvorlig staten sin del av forpliktelsene. Gjør ikke Stortinget det, blir det bygget en kollektivtrase mellom Bergen sentrum og Nesttun - men for buss, ikke for bybane, sier Monica Mæland.

Mindre penger

Etter Handlingsprogrammet 2002-2011, som Bergensprogrammet er tuftet på, skal Stortinget bevilge 116 veimillioner til Bergen for 2005. Fra og med 2006 stiger bevilgningen til 153 millioner, og holder seg på det nivået hele Bergensprogrammet ut. Dette summerer seg til 1415 millioner kroner ved utgangen av 2011. Det er den summen Bergensprogrammet forutsetter at staten bevilger for 10-årsperioden.

Men etter forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015, som de ulike transportetatene presenterte på forsommeren, vil bevilgningene skrumpe kraftig, slik at Bergen ender med 985 millioner kroner over 10 år i stedet for 1415 millioner (se grafikk).

Busstrasé til Flesland

— En fullt utbygd bybanetrasé fra Bergen sentrum til Nesttun er beregnet å koste 1,2 milliarder kroner. Den samme traseen bygget bare for buss, vil knapt koste en fjerdepart av dette. Da blir det mange hundre millioner kroner til overs som ifølge avtalen om Bergensprogrammet likevel skal brukes til kollektivtrafikken. Hvordan?

— Det fremgår av et bystyrevedtak fra 27. november 2000. Der står det at innsparte midler på kollektivtraseen til Nesttun skal brukes til å bygge kollektivtraseen videre fra Nesttun mot Flesland.

— Kan det være behov for den traseen da, bare for buss, når det på den tiden for lengst er fire felt med kollektivfelt på Flyplassvegen?

— Det får bystyret komme tilbake til, dersom det blir aktuelt, svarer Monica Mæland.

KAN FÅ BANESÅR: Politikerne i Bergen strides om den planlagte bybanen. Høyre nekter å bygge banen hvis ikke Stortinget betaler gildet. Og den avklaringen kommer først høsten neste år.