Torsdag møter hun byrådsleder Monica Mæland og fylkesordfører Tom-Chr Nilsen på sitt kontor. Da vil Bybanens tredje byggetrinn og resten av Bergensprogrammet være tema.

Bybanen 3

— Det er de som har bedt om møtet, så jeg antar de kan ha andre ting på hjertet også, sier statsråd Arnstad.

Onsdag svarte hun på spørsmål om hvorfor Samfersdelsdepartementet ennå ikke har kommet til Stortinget med saken om Bybanens tredje byggetrinn, fra Lagunen til Flesland.

Det var Øyvind Halleraker(H) som viste til at det er over ett år siden Hordaland fylkeskommune gjorde sine vedtak og sendte saken til departementet. Når det gjelder bompengesaker, må disse alltid vedtas av Stortinget, etter forslag fra regjeringen.

Halleraker mente det var på tide at Stortinget fikk saken, slik at byggestart kan gå som planlagt, høsten 2013. — Bare hittil i år har Bergensprograppet tapt 78 millioner kroner i inntekter fordi det nye prosjektet ikke er godkjent.

Ekstern kontroll

Marit Arnstad svarte at saken ikke ligger i departementet, men hos den eksterne kvalitetskontrollen. Det er slik at prosjekter av denne størrelse må ekstert kvalitetssikres før regjeringen kommer til Stortinget.

Dette tar sin tid, men Arnstad var klar på at hun i løpet av kort tid vil være klar med Bergensprogrammet.

Hun ville ikke gå god for Høyres regnestykke for tapte bompenger.

— Blant annet har de lagt inn en økning i satsene som ikke kan kalkuleres med før Stortinget har sagt sitt.

12. april legger hun frem Nasjonal Transportplan. Det er grunn til å tro at Bybanens venner og andre interesserte må vente til etter denne datoen.

Imidlertid ligger alt til rette for at Stortinget rekker å behandle saken før de tar ferie i midten av juni.