For dårlig samarbeid mellom Forsvar og politi. For dårlig helikopterberedskap. For dårlig beredskap for terrorangrep.

I dag avgir Stortingets egen komité for terrorangrepet 22. juli sin innstilling. Der kritiserer for første gang et samlet politisk Norge hvordan landet var forberedt på 22. juli.

Regjeringspartiene SV, Sp og Ap er på en rekke områder uenige med opposisjonspartiene Frp, H, KrF og V, både om virkelighetsbeskrivelsen og om hvilke tiltak som er nødvendige.

Men på ett område er imidlertid alle partiene på Stortinget enige: At Norge som samfunn ikke var godt nok forberedt på et terrorangrep.

— Mer trening

En samlet komité «understreker at angrepene 22. juli viser at kriseresponsen må planlegges bedre, samordnes bedre og det må trenes mer».

Dette er basert på et utkast til innstilling Bergens Tidende har fått innsyn i. Den endelige innstillingen blir først avgitt i dag.

— Komiteens medlemmer er avskåret fra å kommentere innholdet på dette tidspunktet. Det er kritikkverdig at det blir lekket, sier Frps Anders Anundsen. Han leder Frps fraksjon i 22. juli-komiteen, i tillegg til å lede Stortingets kontrollkomité.

Heller ikke de andre medlemmene i 22. juli-komiteen BT har kontaktet, ville i går kommentere saken.

Kulturfrykt

I utkastet skriver komiteen blant annet om hva samfunnet forventer av politiet:

«Ved fremtidige tilfeller hvor skyting pågår [må det ikke] være tvil om rekkevidden av samfunnets forventning til politiet», skriver de.

Dette er hovedgrepene stortingskomiteen vil ta:

Videreutvikle og forsterke en overordnet plan for å forebygge terrorangrep i Norge.

Sikre et tettere samarbeid mellom politi og forsvar.

Frp, Høyre og Venstre frykter at det er «en for stor kulturforskjell mellom politi og forsvar til at det faller naturlig for en del politimestre å be om Forsvarets bistand.

»

Styrke helikopterberedskapen.

Foreta en ekstern gjennomgang av ressurssituasjonen i PST.

Flere politihelikoptre

Debatten om Anders Behring Breivik er utilregnelig eller ikke, er også tatt opp av komiteen. Breivik ble erklært utilregnelig av de to første sakkyndige.

Rettstradisjonen i Norge er da at du ikke kan dømmes til fengsel, men tvungent psykisk helsevern.

22. juli-komiteen ber regjeringen vurdere å gå gjennom hva straffeloven sier om utilregnelighet.

Deretter skiller opposisjonen og regjeringspartiene lag:

  • HELIKOPTRE: Opposisjonspartiene mener behovet for flere politihelikoptre rundt om i landet bør utredes. I dag er det bare helikopter i Oslo. Blant annet har politimesteren i Hordaland bedt om å få et eget politihelikopter til Vestlandet.
  • RESPONSTID: I dag har politiet ikke krav til hvor kjapt de skal være på et åsted. Alle partiene er enige i at det ikke er aktuelt med et felles krav om en maksimal responstid over hele landet. Opposisjonen mener imidlertid at krav til ulike politidistrikter bør bli vurdert.
  • RIKSALARM: Under terrorangrepet fungerte ikke systemet med riksalarm. Dette har politiet også tatt selvkritikk på. Komiteen gjentar kritikken, og ber regjeringen vurdere et mer moderne alarmsystem.
  • RYGGE: Komiteen ber også om at regjeringen, i revidert nasjonalbudsjett i mai, øker bevilgningene for at den militære helikopterberedskapen på Rygge videreføres.

Ikke sikret

Også i beskrivelsen av hva som skjedde 22. juli er forskjellig hos opposisjonen og regjeringspartiene:

Frp, Høyre og Venstre viser til at det nesten tok syv og en halv time fra bombeangrepet mot regjeringskvartalet til politiet anmodet Forsvaret om bistand til vakt og sikring. Statsministerboligen og Stortinget var ikke sikret.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Frp viser til at «dette kunne satt liv og helse i fare fordi ingen på det tidspunktet visste omfanget av terrorangrepet».I ettertid fremstår det som svært vanskelig å forstå at politiet ikke ba om denne bistanden far Forsvaret uten videre opphold, heter det i merknaden fra de to opposisjonspartiene.