• Matte-undervisningen begynte høyt over hodet på oss. Svært ofte falt vi helt av lasset.

JAN STEDJE jan.stedje@bt.noSogndal

I går leverte Bodil Midtbø fra Leirgulen i Bremanger og Anette Hansen fra Asker besvarelsene til eksamen i matematikk ved høgskolen i Sogndal. Sensuren faller omkring 1. juli.

— Skriv at fire null er god som gull, sier Bodil (4,0 er dårligste ståkarakter).Bodil og Anette er veldig representative for dagens lærerstudenter. De har begge laveste fordypning i matte, eller 1 MA, fra 1. klasse i videregående skole. Og de hadde derfor ikke åpnet en mattebok på minst to år da de kom inn på lærerutdanningen.

— Vi har et stort pensum i matte. Og med mange andre fag blir det ekstra tøft med et høyt matematikkrav på kun ett års studium. Dessuten savner jeg individuell rettledning, noen å spørre underveis, sier Bodil. De ca. 100 lærerstudentene i Sogndal fikk fem oppgaver i matte i går.

— Vi vet ikke, men håper å stå, sier de to jentene.

— Ikke i noe annet fag ved lærerutdanningen er spranget så stort fra kunnskapsnivået på videregående og til eksamenskravet som i matte, sier Bodil og Anette

SKAL BLI LÆRERE: Studentene Bodil Midtbø og Anette Hansen ved HSF, avdeling for lærarutdanning synes spranget er stort fra kunnskapsnivået på videregående til eksamenskravet på høgskolen.Foto: Jens Hauge