Oljeutslippet har skjedd fra et fiskeoppdrettsanlegg sør for Strøno i Os.

— Vi har mannskaper på vei ut til området nå for å få oversikt over utslippet. Det er mellom 1500 og 2000 liter diesel som har lekket ut, opplyser brannsjef i Os Stein Gjøsund.

Oljeflaket har nå drevet ut i Bjørnefjorden og trekker nordover mot Korsfjorden.

— Det er sterk lukt fra dieselen og vi har fått meldinger fra fiskere som allerede har fått det i garn og utstyr, ifølge Gjøsund.

Både politi, Bergen brannvesen og Kystverket er orientert om utslippet.

— Skjærgården er sårbar og slikt skal ikke skje. Området er fullt av badeviker og friluftsområder. Det er også et rikt fugleliv i området, forteller brannsjefen.

Trolig vil det meste av dieselen fordampe og forsvinne i løpet av et døgn, men brannvesenet vil likevel følge med og sette i gang tiltak dersom den blir liggende i sjøen.

Utslippet skal ha skjedd fra ett av Lerøy Seafood sine oppdrettsanlegg ved Skorpo i Bjørnefjorden.

Trolig er det lekkasje fra en dieseltank som har ført til utslippet.

2 kilometer langt

Politioverbetjent Terje Sperrevik ved Os lensmannskontor bekrefter at politiet er varslet. - Vi har fått melding om et oljeflak som er rundt 2 kilometer i lengde. Det er meldt om sterk diesellukt fra området.

Et oppdrettsanlegg har meldt fra til politiet om at utslippet stammer fra dem.

— Kommunens lokal miljøvern er i sving og Fylkesmannens miljøvernavdeling er varslet, forteller Sperrevik.

Politiet vurderer om det skal iverksettes en aksjon for å fjerne dieselen.