— Jeg kan bekrefte at Bergesen har uteblitt fra permisjon, sier fungerende direktør Siri Fahlvik Pettersen ved Bergen fengsel til VG.

Bergesen er dømt til 4.5 års fengsel for 120 straffbare forhold. Han ble også dømt til å tilbakebetale 21 milioner kroner. Han har sonet to tredjedeler av straffen.

Bergesen har spesialisert seg på å ikle seg rikfolks identitet, blant annet til Cubus-direktør Marius Varner.