Storbrannen på Sotra er truleg også ein av dei største i Noreg.

— Ein sjettedel av heile arealet i Fjell kommune er svidd av. Dette er sjølvsagt den største brannen som har vore i Fjell nokon gong, seier Steinar Nesse.

Brannen på Sotra er åleine større enn det som plar vere den samla mengde skog- og utmarksbrannar i Noreg i eit normalår. Ifølgje Statistisk Sentralbyrå brann det i snitt 13,8 kvadratkilometer skog og utmark her i landet i åra 1913-1989. I fjor brann «berre» 3,5 kvadratkilometer skog og utmark.

Fem gongar Fana-brannen

Brannen på Sotra er nær fem gongar så stor som storbrannen i Fana i 2003. I området mellom Dyngeland, Totland og Brattlandsfjellet vart 4,4 kvadratkilometer svidd av. Det vart av brannsjef Helge Eidsnes karakterisert som den største brannen i Bergen i moderne tid.

Den førre storbrannen i bergensområdet var i Hetlebakksåta i Åsane i 1974. Den dekte tre kvadratkilometer, og var til då den største brannen i Bergens historie.

Både brannen i Fana og Åsane skjedde i slutten av april. Dermed har alle dei tre største brannane i bergensområdet skjedd innanfor same 14-dagarsperiode i månadsskiftet april-mai.

Større enn skogbrannar

Elles i Hordaland kom den største brannen i nyare tid i Sveio, der fire kvadratkilometer brann ned i juni 1992.

Det som er rekna som dei største skogbrannane i Noreg skjedde i ved Elverum og Notodenn, båe i 1976.

— Dei var rundt 10 kvadratkilometer. Så når du byrjar å tale om 20, er det veldig mykje, seier takstsjef Ola Indergaard i Skogbrand forsikring.

Det som skil brannane i 1976 frå brannen på Sotra er at austlandsbrannane var skogbrannar, medan det på Sotra stort sett var lyngheiar som brann.

Og som lyngheibrann er ikkje Sotrabrannen den største. I april 2003, om lag samstundes med brannen i Fana, svidde ein brann av 25 kvadratkilometer lyngheier i sørvestre Rogaland. Nærmare bestemt Hauge i Dalane.

Arkiv