Det skal stå bra til med mannen om bord. Båten ble funnet av marinefartøy nord for Bjørkenes på Bjørkenesøy.

Søket foregikk i Gulen, i nærheten av Bjørknesøy.

— En kar meldt at han har kjørt seg fast i et garn i sjøen. Han er ikke noe fllink til å gjøre rede for seg. Så vi har iverksatt et større søk for å få lokaliisert ham.

Det sier redningsleder Ben Vikøren ved hovedredningssentralen i Sør-Norge.

— Hvem deltar i aksjonen?

— En båt fra sjøredningskorpset er på plass. Vi har også fått hjelp av fire militærbåter fra Haakonsvern som er på på øvelse i nærheten. I tillegg til en del andre lokale ressurser, sender vi nå ut et helikopter, sier Vikøren.