700 nye boliger, kino og store mengder næringsareal er noe av det som planlegges i området rundt Lagunen, og det som skal bli Rådal sentrum.

— Området skal bli langt mer urbant, med bykvartaler som har butikker i første etasje og boliger på toppen. I dag er Rådalen først og fremst kjent for store næringsarealer. Det er et ønske om å skape et levende bydelssentrum, og da trengs det boliger der, sier Filip Rygg (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø.

Plan ut til høring

Rett før sommerferien hadde byrådet reguleringsplanene opp til førstegangsbehandling. Planene skal nå ut til høring, men det er foreløpig uklart når de vil bli banket gjennom i bystyret.

Filip Rygg tror at vi om ikke lenge vil snakke om flere sentrum i Bergen kommune.

— I fremtiden vil det ikke lenger være slik at alle bergensere forbinder sentrum med Bergen sentrum. Da vil Bergen ha mange bysentrum, slik man skaper av Rådal og Lagunen med denne planen, sier Rygg.

Knut Eliassen, senterdirektør ved Lagunen storsenter, har vært involvert i planene siden 2007.

— Dette er absolutt en plan med mye potensial, sier Eliassen.

- Defensive parkeringsplaner

Den delen av planen han er minst fornøyd med, er antall parkeringsplasser som er planlagt i området.

— Til neste sommer får vi Bybanen til Lagunen. Hvis vi skal få folk til å la være å ta med seg bilen til byen, og heller ta Bybanen, trenger vi gode parkeringsmuligheter, sier han.

— Store innfartsparkeringer i sambruk med kjøpesenter er en veldig god idé. Og i fremtiden bør bydelssentraene i Åsane, Loddefjord, Fana og Arna spille denne rollen. Da er det dumt at det offentlige ikke er mer offensive når det gjelder parkeringsplasser i bydelen, sier han.

Rygg mener likevel at de planlagte parkeringsplassene vil utgjøre en stor forbedring.

— Med denne planen og fylkeskommunens investeringer i området får vi to gode park & ride anlegg. Det vil være en stor forbedring. Nok vil det kanskje aldri bli, derfor er det vel så viktig at det blir lettest mulig å ta en buss som korresponderer med bybanen eller gjerne sykle, sier Rygg.