— I en tid da det hagler med nasjonale og internasjonale impulser, fokuserer vi på den utviklingen i skolen som skjer lokalt, sier prosjektleder Knut Roald i samtale med Bergens Tidende. Han tror det gir lærerne i Sogn og Fjordane bedre identitet og økt arbeidsglede.

Går foran

Sogn og Fjordane går foran på landsplan i utarbeiding av Kompetansekatalog for skoleutvikling. Samtlige 188 grunnskolers 760 utviklingsplaner og også barnehagenes planer er lagt inn. I trykt form utgjør den 466 sider. Alt er lagt ut på nett under Kompetansekatalogen som finnes på siden www.hisf.no/alu/Nettopp nettsatsingen er fremtidsrettet.

— Her kan alle søke og ta kontakt for utveksling av idéer og samarbeid på ulike måter. Vi har fått et hjelpemiddel som hjelper skolene i å bygge nettverk, sier Knut Roald. Han er ansvarlig for Kompetansekatalogen som er utviklet av Høgskolen i Sogn og Fjordane og Statens utdanningskontor i fylket i samarbeid med kommunene og lærerorganisasjonene. Høgskolen står for driften av katalogen.

102 skoler satser på IKT

Hele 102 skoler satser på et eller flere utviklingsprosjekt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Skolene vil sprenge grenser og åpne seg mer mot verden. Både lærere og elever skal få økt innsikt i å bruke datateknikken og den skal i større grad brukes som et pedagogisk virkemiddel.

— Biblioteket og datanettet er kjernen i skolens arbeid. Elevene skaper sin egen kunnskap, sier rektor Bjarne Bjørkevoll ved Fresvik skole i Vik. Han var med på å tilrettelegge arbeidet med Kompetansekatalogen. Lille Fresvik skole har åtte ulike utviklingstiltak, to av dem i IKT.

84 skoler utvikler seg innen spesialundervisning og tilpasset opplæring. 60 jobber med skolemiljøet, 53 med vurdering, 52 med nye arbeidsmåter, 44 med organisasjonsutvikling, 40 med uteskolen, 37 med ansvarslæring og 33 med organisering av skoledagen, for å nevne noe.

Tidlig ute

— Sogn og Fjordane er det fylket som har best dekning av pc-er i skolen. De små skolene var tidlig ute med å bruke den nye teknikken til å bygge nettverk. Nå kan og de store skolene lettere gjøre det, opplyser Knut Roald.

Ved hjelp av Kompetansekatalogen er de langsiktige utviklingsplanene løftet frem. Læringsmiljøet er satt på dagsordenen. Høgskolen i Sogn og Fjordane er samtidig blitt et reelt kompetansesenter.

BRUKER PC BEDRE: Silje Simlenes (til venstre) og Christina Riiser Bøtun bruker datateknikken i sitt prosjektarbeid. Fresvik skole arbeider med to utviklingsplaner i IKT.
FOTO: TOR KRISTIANSEN