På-liksom-ulukka på Haugastøl kravde 93 «liv», av dei 30 born. Så stygg jernbaneulukke har vi aldri hatt her i landet.

Klokka sju i går morgon gjekk alarmen. Eit tog hadde køyrt inn i eit ras og velta på Haugastøl i Hol kommune. Meldinga fortalde om mange fastklemde og innesperra passasjerar.

— Dermed var det berre å trykka på «den store knappen». Slikt har vi ikkje ressursar til å handtera sjølv, seier Dag Botnen, leiar av Hallingdal brann- og redningsteneste, som fire kommunar samarbeider om.

Beltevogner

«Den store knappen» sytte for utrykking frå Oslo, Bergen og Voss.

— Det er der vi finn dei næraste og beste ressursane til «tung berging», både utstyrsmessig og mannskapsmessig, forklarer Botnen.

Øvinga gjekk ut på å ta seg fram med beltevogner og bergingstog, få fram tungt utstyr og bruka det. Haugastøl var i går veglaust øvingsmessig, slik som til dømes Hallingskeid er i realiteten.

Kvalitetssikring

— Har øvinga vore vellykka?

— Vi har teke eit sjumilssteg mot betre beredskap for ei slik ulukke. Øvinga er ei kvalitetssikring av beredskapen. Vi er ikkje perfekte, men blir stadig betre, seier Botnen.

— Kan nokon overleva under ein jernbaneboggi i sju timar?

— Neppe. Helsemomentet var ikkje med i denne øvinga. Vi øvde på frigjering av fastklemde og innesperra. Av dei som vart frigjorde, kunne det vera døde, skadde og uskadde, forklarer Botnen.

Skikkeleg materiell

Jernbaneverket ser positivt på initiativet frå brann- og redningsetatane. Jernbanen har statistikken på si side, men ulukker må aldri utelukkast.

— Eg ser på ei slik øving som ein viktig læringsprosess. Her får mannskapa øvd seg på jernbanemateriell. Det er annleis enn bilvrak, som dei oftast har med å gjera, seier informasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket, region Vest.

DRAMATIKK: Mannskapa strevde lenge med å få løfta det tunge understellet på eijernbanevogn. Brått sev det røyk ut av sovevogna.
Arne Hofseth
KONSENTRASJON: Nærast Jan Brakestad og Ida Koiedal i informasjonsseksjonen. I bakgrunnen Helge Eidsnes i planseksjonen.
Arne Hofseth
SAMARBEID: Hallingdal er gode på fjellredning, men jernbane har dei mindre røynsle med, sjølv om Bergensbanen går heile dalen på langs. Då er det bra at mannskap frå Oslo, Bergen og Voss er kjapt på plass.
Arne Hofseth
SAMARBEID: Operasjonsleiar Jon Myroldhaug (brann- og redningssjef i Oslo) konfererer med Frode Skorve i Geilo brannvern. I bakgrunnen øvingsleiar Dag Botnen.
Arne Hofseth