Redningsetatene gjennomførte en stor redningsøvelse i Fageråstunnelen mellom Wergeland og Slettebakken.

Øvelsen startet klokken 9.45 og pågikk en time. Bakgrunnen er at brannmannskaper, politi og ambulansetjenesten skal bli kjent med infrastrukturen på bybanestrekningen og vite hvordan man utfører evakuering og redning.

— Det er også en viktig øvelse for våre mannskaper. Redningsetatene er høyst profesjonelle i sitt arbeid, nå skal våre ansatte læres opp til hvordan de skal opptre i nødsituasjoner og ikke minst lære å kommunisere med redningsetatene, sier administrerende direktør i Fjord1 Partner, Dan Hildebrand.

Selskapet har ansvaret blant annet for alle vognførere på Bybanen.

Artikkelen fortsetter nedenfor.

Brann i tunnel

Øvelsesscenarioet er at det av ukjente grunner oppstår brann i Fageråstunnelen. Passasjerer og skadde må evakueres. Øvelsen vil merkes rundt «skadestedet» med både mange utrykningskjøretøy, folk og røyk fra «brannen».

Bybanen, Bergen Brannvesen, Helse Bergen og Hordaland politidistrikt deltar i øvelsen.

I tillegg til øvelsen på brann i tunnel skal de samme etatene øve på trafikkulykke i krysset Inndalsveien/Hjelmsveien torsdag 10. juni. Denne øvelsen finner sted i tidsrommet 10:00 til 12:00.

Redningsetatene har i lang tid hatt samarbeid med Bybanen i forhold til sikkerhet og beredskap.

Blant annet har de vært sammen i Tyskland for å se hvordan beredskapen rundt bybaner fungerer der.

Bybanen har også bestilt en spesiallaget brannbil som kan kjøre både på vei og bane. Brannbilen skal betjenes av Bergen brannvesen og stå plassert i hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen.