Politiet og statsadvokaten gikk opprinnelig inn for å straffe Sjøfartsdirektoratet etter «Sleipner»-forliset. Riksadvokaten nøyde seg med å plassere kaptein Sverre J. Hagland og HSD på tiltalebenken.

Tre saksbehandlere fra direktoratet forklarte seg for Sunnhordland tingrett. Det mest oppsiktsvekkende, var at «Sleipner» og «Draupner» fikk utstedt midlertidige driftstillatelser delvis basert på muntlig saksbehandling. Da operasjonstillatelsene ble gitt, manglet det skriftlig dokumentasjon på flere forhold.

Driftshåndbok ikke på plass

— Jeg fikk muntlige bekreftelser på at alt var i orden, forklarte tidligere avdelingsdirektør i passasjerskipsavdelingen, Konrad Magnus Havig.

Samtidig var det på det rene at det ikke fantes noen komplett driftshåndbok om bord på «Sleipner». Den skal blant annet inneholde bekreftelser på at mannskapet har gjennomgått sikkerhetsopplæring.

— Det er rederiets ansvar å påse at dette er i orden. Det er en forutsetning for å få utstedt operasjonstillatelse, sa Havig.

HSD hevder at sikkerhetsopplæringen hadde funnet sted, men innrømmer at dokumentasjonen for det mangler.

Furre rystet

«Sleipner»-støttegruppens leder, Roy Erling Furre, overhørte Sjøfartsdirektoratets forklaringer i retten.

— Det er rystende å høre at operasjonstillatelsen ble gitt på bakgrunn av muntlige opplysninger. Direktoratet kan for eksempel ikke ha gjort god nok jobb med å sette seg inn i redningsflåtenes funksjonalitet, sier han.

Standardsvar

Han registrerte også at direktoratets representanter skjøv ansvar fra seg.

Her er noen av standardsvarene fra tidligere avdelingsdirektør Konrad Magnus Havig, sjøkyndig besiktigelsesmann Frode Sjong og overingeniør Marton Munkejord:

«Det er HSDs ansvar».

«Det ligger ikke under mitt ansvarsområde».

«Det må du spørre en annen avdeling i direktoratet om».

«Dette tør ikke jeg uttale meg om».

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, konfronterte Frode Sjong med at han på et rapportskjema hadde krysset av for at «Sleipner» s opplæringshåndbok var ok.

— Hvordan kan det skje når den ikke eksisterte? spurte aktor.

— Jeg husker ikke helt dette, men jeg må forholde meg til at jeg har krysset av. Deler av den må ha vært til stede, sa overingeniør Sjong fra Sjøfartsdirektoratets stasjon i Bergen.

Rapport manglet

Han ble også konfrontert med at han hadde godkjent flåtesystemet, uten at rapportskjemaet som vanligvis brukes ved tester, forelå.

— Jeg baserte meg på opplysninger fra en test ved verftet i Australia. En kollega var til stede under denne, sa Sjong.

— Vurderte dere flåtenes tjenlighet? ville aktor vite.

— Nei, svarte Sjong.

Direktoratet måtte også begrunne hvorfor «Sleipner» og «Draupner» fikk midlertidig seilingstillatelse i sjø opptil en meter signifikant bølgehøyde.

— Det var for at de skulle kunne tas i bruk, for så å gjennomgå en hardværstest senere på høsten, når det ble vær til det.

Han la ansvaret på HSD for at begrensningen ble etterlevd.

— Det er rederiets ansvar å lære kapteinene å beregne bølgehøyden, sa Havig.