Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, byrådsleder Monica Mæland og Stord-ordfører Magne Rommetveit er blant de mange som nå henvender seg til regjeringen.

Roser Friele

Mandag skrev blant andre ordfører Herman Friele under på et brev til Høyre-leder Jan Petersen, finansminister Per-Kristian Foss og kommunalminister Erna Solberg. Sammen med ordførerne fra Eigersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund og Kristiansund, samt fylkesordføreren i Rogaland, ba Friele om at den særskilte oljeskatten ble halvert på alle nyutbygginger i Nordsjøen. Kravet har bred støtte på Vestlandet.

— Dette er et kjempebra initiativ, sier ordfører Magne Rommetveit (Ap) på Stord.

Han leder Forum for vertskommuner for leverandørindustrien. De har gjort det samme som Høyre-ordførerne; bedt om skattelette for oljeselskapene.

— Saken kommer opp for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren. Da er det flott at disse sentrale høyreordførerne har gått ut med dette klare signalet. Jeg er åpen for et bredt samarbeid på Vestlandet for å få til endringer.

Stord kommune er en av de mest utsatt i landet når det gjelder svingninger i oljeleting og utbygging i Nordsjøen. De siste årene har kommunen tapt 1000 arbeidsplasser innen leverandørindustrien.

Samler Vestlandet

Hordaland Olje og Gass (HOG) samler de viktigste leverandørbedriftene i Hordaland. HOG har jobbet opp mot byrådet i Bergen og fylkesutvalget.

— Vi har prøvd å spre budskapet i fylkesutvalget og byrådet. Vi sender også brev til regjeringen der vi peker på behovet for skattereduksjoner, sier daglig leder i HOG, Stein Bjørlykke.

Også byrådet i Bergen har reagert. Byrådsleder Monica Mæland sendte i går brev til regjeringen. Hun ønsker å reise saken på Høyres landsmøte senere i år.

Under KrFs landsmøte i Bergen har fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg tatt saken opp med flere av sine partifeller, inkludert olje- og energiminister Einar Steensnæs.

— Denne saken kommer etter alt å dømme opp i Vestlandsrådet 29. januar. Jeg regner med at rådet stiller seg bak kravet. Det er viktig å samle alle på Vestlandet for å få til en skattelette slik at vi kan opprettholde sysselsettingen i oljeindustrien.

I Vestlandsrådet sitter de ledende fylkespolitikerne i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Også i Arbeiderpartiet samler man nå troppene for et bredt Vestlandsinitiativ. Stord-ordfører Magne Rommetveit skal ta saken opp på fylkesårsmøtet i Hordaland Arbeiderparti. Liknende initiativ tas i fylkeslagene i Rogaland og Sogn og Fjordane.

— Det er vi på Vestlandet som må drive denne saken frem. Her trengs det tverrpolitisk press, sier Magne Rommetveit.