Hans K. Mjelva

Folk møtte mannsterke opp i Fitjar Kultur— og idrettsbygg i går kveld. I tre timer diskuterte de planene om vindmøller på Midtfjellet i Fitjar. På møtet var motstanden massiv.

— Majoriteten av dem som tok ordet, 20 av 24, hadde klare motforestillinger. Det mest morsomme var at det møtte faktisk 270 personer, det er nesten rekord i vindkraftsaker, sier seksjonssjef Arne Olsen i NVE.

Motstanden gikk spesielt på at et verdifullt friluftsområde blir ødelagt, noe representanten fra organet som skal si ja eller nei til planene fikk med seg.

— Det som er nytt, og ikke fremgår av konsekvensutredningen, var de sterke ytringene om verdien av Fitjarfjellet som friluftsområde, sier Olsen.

Han ber nå motstanderne om å nedtegne sine synspunkter på utredningen og prosjektet, inkludert kritikken om at visualiseringen gir et fortegnet bilde av slik det faktisk vil bli.

Olsen sier de kan sende ut en eventuell tilleggsutredning på høring i vår, og at de trolig ikke vil konkludere om de sier ja eller nei til prosjektet før til høsten.

Penger i kommunekassen

Vindmølleprosjektet på Midtfjellet i Fitjar kommune blir det nest største på Vestlandskysten. Bare anlegget på Smøla er større, viser en oversikt fra NVE.

36 vindmøller med en høyde på 145 meter over bakken, vil kunne gi strøm til alle husstandene på Stord, Fitjar, Bømlo og Austevoll til sammen.

— Det er klart at en investering på 1,2 milliarder kroner vil skape ringvirkninger i kommunen, sier ordfører Agnar Aarskog.

Han viser til konsekvensutredningen som spår inntil 22 nye arbeidsplasser i kommunen, når de 36 vindmøllene på Midtfjellet kommer i drift.

Ordføreren gnir seg også i hendene over utsiktene til eiendomsskatt fra vindparken. Rundt fem millioner kroner kan blåses inn i kommunebudsjettet årlig.

— Det er fem prosent av budsjettet vårt og det er klart at dette betyr mye. I tillegg vet vi at det er normalt å få en engangskompensasjon, påpeker ordføreren.

Bekymret for nei-aksjoner

For han er det også avgjørende at vindmøller er en fornybar og ren energiform. Han har imidlertid full forståelse for at det store vindmølleprosjektet møter motstand.

Mer bekymret er han for at flere store utbyggingsprosjekt i kommunen de siste seks årene er blitt stanset som følge av lokale protestaksjoner.

Han viser til et planlagt forbrenningsanlegg, steinbrudd i Fitjarfjellet og hytteutbygging på Kråko.

— Jeg aksepterer at folk engasjerer seg, men for mange slike nei-aksjoner gjør at folk kvir seg for å etablere noe i Fitjar, sier ordføreren, som også er ansvarlig næringssjef i kommunen.

- Synlig fra Bergen

En av dem som rammes av denne kraftsalven er tidligere ordfører Kjell Nesbø. Han er én av tre i Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet.

— Vi er ikke mot vindkraft som energi, men imot at de plasseres overalt uten hensyn til naturen og landskapet, sier Nesbø som bar ordførerkjedet fra 1988 til 1991.

Vindparken som er planlagt på høyfjellsplatået nord i Fitjar vil rage inntil 600 meter over havet. Møllene blir synlige i hele det ytre Sunnhordlandsbassenget, fra deler av Haugalandet, fra Tysnes og Austevoll.

— De blir til og med synlig fra Bergen med kikkert. Vi kaller det visuell forsøpling, sier Nesbø.

Aksjonsgruppen mener politikerne er blindet av dollartegn i øynene, og at de glemmer fjellets betydning som turområde for folk på hele Stordøya. De frykter også helseskadelig støyplage for en femtedel av innbyggerne i Fitjar.

— Vi er veldig skuffet over at ordføreren kan selge Fitjarfjellet for all fremtid til et dansk selskap, sier Nesbø.

KAMP OM VINDMØLLER: Fra 2008 kan Midtfjellet i Fitjar kommune bli seende slik ut. Motstandere hevder dette vil rasere viktige turområder og føre til visuell forsøpling, mens tilhengerne gleder seg over penger i kommunekassen. ILL: MIDTFJELLET VINDKRAFT AS