RUNE VALDERHAUG

Menighetsrådene i Korskirken, Johannes og Nykirken har imidlertid vedtatt å anke vedtaket inn for Kirkedepartementet. De ønsker å fortsette som egne selvstendige kirkesokn.

Den nye menigheten skal etableres fra 1. januar 2002, og til høsten skal man velge nytt felles menighetsråd. Men vedtaket i bispedømmerådet kan likevel ikke settes ut i livet før ankene er behandlet.

Menighetsmøtene i alle de seks sentrumsmenighetene har gått i mot den store kirkesammenslåingen. Men i bispedømmerådet la man mer vekt på visjonen bak stormenigheten, og ønsket om at kirken må nå flere mennesker, enn motstanden fra store deler av de aktive kirkegjengerne.

– Dette er ikke måten å få flere mennesker i kirkene i Bergen, sier lederen av Korskirken menighetsråd, Rolf Eriksen. Lederen i Johannes menighetsråd, Siren Knag er også svært skuffet.

Biskopen Ole d. Hagesæther sier imidlertid at alle menighetene deler visjonen om å nå ut til flere mennesker i Bergen sentrum. Han håper at motstanden etter hvert vil gå over til engasjement og glød.