Likevel får menigheten, som opprettes når Domkirken, Korskirken, Maria, Nykirken, Johannes og St. Jakobs slås sammen, åtte prester i en overgangsfase, sier konsulent Ann Kristin Langeland ved Bjørgvin bispedømmekontor til Bergens Tidende.

— Vi har i dag åtte prester i sentrumsmenigheten. Disse vil selvsagt få beholde sine stillinger. Men etter hvert som noen av dem går av eller slutter, vil det bli seks faste prestestillinger i den nye stormenigheten. Dessuten har bispedømmerådet vedtatt at det skal ansettes egne medarbeidere innen diakoni og undervisning i den nye menigheten, legger hun til.

Det geistlige seksmannslaget er på det nærmeste klart. Domprost Ørnulf Elseth fortsetter i sitt embete. Dessuten er Gudmund Waaler ansatt som ledende sokneprest med ansvar for hele stormenigheten. I tillegg skal man ha fire sokneprester tilknyttet hver av de fire kirkene.

Det vil si at Otto Odland får spesialansvar for Mariakirken, Stein Eirik Foss fortsetter med Johanneskirken som base, mens Jacob Frode Knudsen blir sokneprest med ansvar for Domkirken.

Tilsvarende stilling knyttet til Nykirken skal utlyses.

I tillegg skal dagens kapellaner - Kristi Søvik og Henry Skogvoll - fortsette i sine stillinger på ubestemt tid. Ragnar Wågbø, som var sokneprest i Korskirken, er ansatt som prostiprest i Bergen og omegn.