• Vi skal gjøre vårt ytterste for å skape en ny veksttid og en menighet for bymenneskene med satsing på ungdom, diakoni og et rikt gudstjenesteliv.

Dette sa domprosten i Bergen, Ørnulf Elseth da den nye stormenigheten i Bergen sentrum ble markert med en felles gudstjeneste i Domkirken 1. nyttårsdag. Om lag 100 mennesker med biskop Ole D. Hagesæther og ordfører Kristian Helland i spissen deltok da den nye Domkirken menighet med nær 20.000 innbyggere ble en realitet.

Fellesgudstjenesten ble forrettet av domprost Ørnulf Elseth, mens stormenighetens ledende sokneprest Waaler holdt prekenen.

Livsrom

Waaler uttrykte ønske om at sammenslåingen av Domkirken, Korskirken, Mariakirken, Nykirken, Johannes og St. Jakob menigheter til en ny stormenighet vil livsrom for både de teologisk konservative, liberale, de kulturelle og de usikre i et nytt og stort fellesskap, der man også gir hverandre livsmot. Det handler om respekt og kjærlighet.

Tro og liv

— Vi bærer på en konkret visjon om et stort fellesskap der vi på ulike måter kan tale om tro og liv i en pluralistisk tid. Jeg drømmer om en menighet fri for krangel, men med et hverdagsengasjement der menneskene lever i fred og fordragelighet med hverandre. Kirken er ikke først og fremst en institusjon, men levende mennesker som sammen tror i praksis, ber, hører forkynnelsen og deler nattverden, la han til.