Minst halvparten av 300.000 småørret er på frifot. Resten ble trolig med til bunns da deler av oppdrettsanlegget i Austevoll sank.

– Vi har fortsatt ikke helt oversikt over hvordan dette har skjedd. I utgangspunktet skal anlegget tåle styggværet, men det kan ha fått en eller annen skade, sier administrerende direktør Nils Arve Eidsheim i Sjøtroll Havbruk.

Natt til søndag gikk deler av anlegget i Austevoll til bunns med til sammen 300.000 oppdrettsørret.

– Vi har sett at det er fisk i merdene. Vi prøvde å redde det opp, men da det var fare for resten av anlegget, måtte vi bare kutte denne delen løs, sier Eidsheim.

Han anslår at minst halvparten av ørreten er på frifot. Oppfiskingen startet i går.

100.000 rømte i høst

I november i fjor rømte det 100.000 laks fra et annet av Sjøtrolls anlegg i Austevoll. Eidsheim sier selskapet har gode rutiner, men at de nå vil gå gjennom dem en gang til.

– Vi må bare beklage at vi nok en gang er kommet med i statistikken over rømt fisk, sier han.

I fjor rømte det i underkant av 800.000 laks og ørret fra norske oppdrettsanlegg. Det var rekordmange. Etter hendelsen i Austevoll kan årets tall bli enda høyere.

– Oppdretterne bruker store merder med mye fisk. Når vi får totalhavari som dette, blir tallene høye, sier seksjonssjef for fisk og havbruk i Fiskeridirektoratets region vest, Kari Morvik.

Hun sier det er vanskelig å si hvilke skader den rømte ørreten vil bringe med seg.

– Dette er småfisk av regnbueørret, som ikke naturlig gyter i norsk fauna. Men går den opp i elvene, kan den likevel ødelegge for villaksen, sier Morvik.

Hun legger til at de vil undersøke Sjøtrolls anlegg når været roer seg.

– Anleggene skal være tilpasset lokalitetene og været som kan oppstå der, sier hun.