— Vi har hatt fly ute hele i formiddag. Det er svært lite olje å se, mindre enn i går, sier informasjonsrådgiver Ane Eide Kjæraas i Kystverket.

Sannsynligvis er det stormen natt til søndag og det opprørte havet som har bidratt til å bryte ned oljen.

— Dette spådde ekspertene våre ville komme til å skje, sier Kjæraas.

Samtidig har uværet hindret Kystverket i å sette i gang for fullt med å samle opp den oljen som fant veien inn i viker og på skjær ved Fedje.

— Vi har imidlertid tatt opp 130 tonn, sier informasjonsrådgiveren.

De siste estimatene til Kystverket går ut på at 370 tonn olje er lekket ut fra MS «Server».

— Vi tror ikke det kommer til å lekke ut så mye mer. Vi vet at det i forskipet som ligger ved CCB-basen, befinner seg en tank som er hel. Resten av oljen som var om bord i skipet, skal befinne seg i denne. Vi har ingen opplysninger om at det er olje igjen i akterstavnen som ligger igjen ved Hellisøy fyr, sier Ane Eide Kjæraas.

Kystverket har fått få rapporter inn om tilgriset sjøfugl. Til nå skal det bare være observert ti oljetilsølte ærfugl.