I halvannet år har politikerne diskutert skjenkekontrollen i kommunen med elleve skjenkesteder og tolv butikker med alkoholsalg.

Og striden er ikke over ennå. Tirsdag vedtok Ap, Upolitisk og Frp at selskapet Norsk Vaktservice fortsatt skal få utføre skjenkekontrollen for kommunen. Selv om rådmannen utvetydig slår fast at Norsk Vaktservice er inhabile til dette oppdraget. Problemet er nemlig at Norsk Vaktservice gjør en eller annen form for vakttjeneste hos nesten halvparten av butikkene og skjenkestedene de skal kontrollere.

Kan det være at kontrollørene da ser med litt for milde øyne på skjenkepraksisen ute hos sine egne oppdragsgivere? Man biter jo ikke den hånden som fôrer en. Bare det at spørsmålet er stilt er et problem, påpeker Høyres Siv Høgtun, som sammen med KrF og SV tilhører mindretallet i denne saken.

— Dette handler overhodet ikke om jobben som Norsk Vaktservice har gjort. Selskapet gjør så langt jeg vet en utmerket jobb. Men vi skal være føre var, sier Høgtun. Tirsdag nektet flertallet i formannskapet dessuten å fremme saken for kommunestyret. Noe som er høyst uvanlig. - Utidig å bakbinde et så stort mindretall, mener Høgtun.

Mindretallet har varslet lovlighetskontroll. Dermed havner vedtaket om skjenkekontrollen hos fylkesmannen.