— Pinadø, er nok ikke et uttrykk som vi trenger å bruke på bystyrets talerstol, sa Bakke. Den anmodningen kom etter at Ove Sverre Bjørdal hadde argumentert sterkt imot at Bergenfest og Festspillene skulle få utvidet skjenketid under arrangementene i vår.

— Strider mot likebehandling

I utgangspunktet fikk NHO reiseliv avslag på søknaden om utvidet skjenking, men mandag kveld var stemningen i det politiske miljøet snudd.

Både SV, Rødt, Sp og KrF var svært skeptiske til den snuoperasjonen.

— Hvorfor skal en gi disse arrangementene utvidet skjenketid og ikke tillate det ved andre kulturarrangementer. Dette strider mot likebehandlingen, sa SVs Oddny Miljeteig.

— Dette er en helt horribel avgjørelse. Dette uthuler skjenkereglementet vårt, sa Torstein Dahle (Rødt).

Motstanderne argumenterte også med at politiet hadde advart mot å utvide skjenketiden. De fryktet mer bråk og vold om det ble skjenking til klokken 03.00 i stedet for til 02.30

— Det er viktig å legge til rette for de viktige kulturarrangementene i byen vår, sa Høyres Hilde Onarheim.

Får skjenke lenger

Partikollega Geir Kaland mente at frykten for vold og bråk var ubegrunnet.

— Jeg har deltatt på disse arrangementene en rekke ganger, og aldri sett noe bråk, sa Kaland.

Det var i utgangspunktet en klage om utvidet skjenketid under Bergenfest som skulle behandles i bystyret. Men i og med at NHO reiseliv også hadde søkt om en halvtimes lengre skjenketid under Festspillene, ville bystyret også åpne opp for det.

Til slutt var det et klart flertall for utvidet skjenking, men et parti ble splittet.

Ap hadde fristilt sine representanter i denne saken, og noen valgte å stemme imot skjenkeutvidelsen.

Under arrangementene blir det skjenking frem til klokken 03.00. Bystyret vedtok også at det skal gjelde ut perioden. Det betyr at utvidet skjenking er sikret også neste år.

Hva synes du om at skjenketiden blir midlertidig utvidet?