45-åringen ble dømt til fem års fengsel i Bergen tingrett i desember. Han anket imidlertid dommen til Gulating lagmannsrett, der han nå er dømt på nytt.

Fellesstraff

Lagmannsretten fant det riktig å utmåle fellesstraff for dette forholdet og et lignende forhold som mannen ble dømt for i oktober i fjor, og har kommet frem til at ni års fengsel er passende for de to forholdene.

I den første saken ble mannen dømt for salg av mer enn ett kilo metamfetamin.

Det var da politiet fulgte opp denne saken, at de kom over nok et stort parti narkotika i mannens leilighet i Oslo. Denne gangen ble det funnet 3,8 kg metamfetamin og 7,9 kg hasj.

Da mannen ble tiltalt i november i fjor, nektet han for at han hadde noe med narkotikaen å gjøre. Mannens forsvarer påpekte at det var flere andre som bodde i leiligheten.

Felt av DNA

Gulating lagmannsrett har likevel funnet det bevist at narkotikaen tilhørte den dømte 45-åringen, og at han hadde til hensikt å selge stoffet videre.

«Tiltalte hadde kontroll over dette narkotikadepotet, og var således en nøkkelperson i forhold til spredning av stoffet», skriver lagmannsretten i dommen.

Dessuten påpeker retten at narkotikaen ble funnet i et rom 45-åringen disponerte, og at hans DNA ble identifisert på flere av de beslaglagte pakkene.

Det har vært usikkerhet rundt mannens identitet og alder. Han oppga først ett navn, og påsto at han var født i 1964. I Gulating lagmannsrett oppga han imidlertid et helt annet navn, og opplyste at han var født i 1954. Retten har imidlertid lagt den første identiteten til grunn.

Straffen på ni års fengsel kom etter en totalvurdering, og er identisk med påtalemyndighetens påstand.