Gjennom et helt døgn ble trafikantene stoppet og kontrollert. Totalt 525 kjøretøy ble stoppet, opplyser lensmannsbetjent Kjetil Øyri.

To bilister fikk gebyr for manglende førerkort. En bil og en moped ble avskiltet. Seks personer fikk muntlig pålegg for mangler ved lys.