12 mann fra trafikkseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon gjennomførte de omfattende trafikkontrollene i Bergen sentrum i går.

Kontrollene rettet seg særlig mot bruk av håndholdt mobiltelefon, kjøring mot rødt lys og feil eller manglende lysbruk. Ifølge politioverbetjent Jan Gunnar Bøe er resultatene nedslående, spesielt sett fra et trafikksikkerhets synspunkt:

Totalt 58 forenklede forelegg for kjøring mot rødt lys, bruk av håndholdt mobiltelefon og feil bruk av lys.

  • Åtte gebyrer, i hovedsak for manglende bruk av bilbelte.
  • En anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
  • En anmeldt for grov overtredelse av bestemmelsene om kjøring mot rødt lys.
  • En ønsket ikke å vedta forenklet forelegg for feil lysbruk, og ble dermed anmeldt.

– Når over ti prosent av de kontrollerte fikk anmerkninger er det altfor høyt. Dette viser at det er helt nødvendig å følge opp med flere kontroller i tiden fremover, sier Bøe.

Gebyret for å kjøre på rødt lys er 5200 kroner, mens feil lysbruk straffes med 2000 kroner.

Prøv å bli klok på mobilreglene

17. desember 1999 vedtok Samferdselsdepartementet denne forskriften:

§ 1. Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen. Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

En trådløs håndfri med automatisk svar er ifølge paragrafen ikke godt nok hvis telefonen ligger i lommen eller bagasjerommet. Den må fastmonteres.

— Det vi har reagert på er helt klare tilfeller med håndholdt mobiltelefon, sier Jens Kleppe politiførstebetjent ved trafikkseksjonen på Bergen sentrum politistasjon.

Han understreker at det er den nevnte paragrafen som gjelder.

— Håndholdt mobiltelefon i trafikken er blitt et stort problem som vi ser hver dag. Derfor kommer vi til å ha hyppige kontroller fremover.

Snakke på rødt lys?

Dette er Samferdselsdepartementet definisjoner:

*Mobiltelefon: Radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett.

*Kjøring: Motorvogn som er i bevegelse.

*Bruk av mobiltelefon: Enhver bruk, herunder all betjening av mobiltelefonens tastatur, samtale, mottak av anrop, mottak eller sending av melding eller tekst.

Har du sett bussjåfører som snakker i håndholdt samband, er de ikke lovbrytere av den grunn. Unntaket gjelder alle lukkede nett, som forsvarets og politiets samband.

— Selv om du stopper på rødt lys er du ikke av ute av trafikken. Skal du bruke håndholdt mobiltelefon lovlig må du svinge av veien og stoppe, sier Kleppe.

Ikke nok med det

Selv om du monterer mobiltelefonen din etter boken, er du ikke sikret lovlydig bruk.

— Enten det gjelder mobiltelefon, gps eller andre tekniske hjelpemidler er det ulovlig å bruke dette utstyret hvis det forstyrrer kjøringen, sier Kleppe.

En spesielt opprivende samtale kan også lovbrudd. Så for å være helt sikker må du faktisk stoppe bilen.