Dette er resultatet etter en omfattende aksjon på Torget i går, der rundt 20 ansatte ved Bergen likningskontor, Hordaland fylkesskattekontor og Kemneren deltok.

Se video fra aksjonen

– Resultatet er veldig nedslående og svært alvorlig, sier Åse Marie Høyland, kontrollsjef ved Hordaland fylkesskattekontor.

Mva i egen lomme

Seks torghandlere er ikke registrert i avgiftsmanntallet, der alle som giver avgiftspliktig virksomhet er pliktig å være registrert. Dette til tross for at de ifølge skattemyndighetene har drevet salg på Torget i flere år.

– Det vil si at de har krevd inn merverdiavgift av kundene uten å betale den videre til Staten. Disse vil vi trolig gjennomføre fullt bokettersyn hos, sier hun.

Dersom bokettersynet bekrefter at disse har drevet det man på folkelig norsk kaller svart virksomhet, er politianmeldelse en sannsynlig konsekvens. Iallfall dersom beløpene som er unndratt er store, opplyser kontrollsjefen.

Kontrollørene sjekket også om ansatte var registrert i Arbeidstakerregisteret. Ifølge tall fra Kemneren var hele 25 av 29 ansatte ikke registrerte der.

– Her kan det være en treghet i systemet. Arbeidsgivere har nemlig 14 dager fra første arbeidsdag på å registrere nyansatte, sier Høyland.

– Skylder på regn og kulde

Høyland er heller ikke imponert over at så mange ikke har kassaapparat. Hun påpeker at pålegg om dette kom for halvannet år siden.

– De kjenner regelverket. Vi hadde en dialog med dem i høst og ga beskjed om at vi ville komme på kontroll. De har med andre ord hatt god tid på seg, sier hun.

– Hva slags begrunnelser fikk dere for at de ikke hadde kassaapparat?

– Noen skylder på manglende strøm, kulde eller regn. Men de sier at de skal skaffe seg apparat nå. At de har vært så sene kan tyde på at vi ikke har brukt sterkt nok lut, sier hun.

De som ikke har apparat nå får pålegg om å skaffe det i løpet av rundt tre uker. Skal de få lengre tid på seg må de ha en svært god unnskyldning.

Hvis ikke risikerer torghandlerne ekstra merverdiavgift og politianmeldelse.

Risikerer skjønnslikning

Alle torghandlere må også innom skattemyndighetene for å legitimere de daglige inntektene sine fra de siste dagene.

– En ting er at de har kassaapparater. Men de skal brukes også, sier Høyland.

Det betyr at torghandlerne med kassaapparat må levere såkalt z-rapporter. Den kjøres ut hver dag og skal blant annet vise tidspunkt for første og siste innslått salg hver dag, antall innslag i løpet av dagen samt omsetning for dagen.

Kan torghandlerne ikke oppvise en troverdig rapport, risikerer de utvidet kontroll og skjønnslikning.

– BT så en selger med kassaapparat som ikke slo inn et salg, men bare la pengene rett i en boks?

– Da fulgte ikke vedkommende reglene. Hvert enkelt salg skal slås inn fortløpende, sier Høyland, som imidlertid er fornøyd med at aksjonen gikk rolig og fredelig for seg.

IKKE GODKJENT: En enkel kasse under disken er ikke godkjent.
Høvik, Tor
GODKJENT? Dette lille kassaapparatet er trolig godkjent.
Høvik, Tor