• Det biomarine næringslivet blir den nye offshorenæringen i Norge når petroleumsvirksomheten trappes ned.

Det hevder Per Morten Vigtel og Asbjørn Eikeland, som mandag var i Bergen for å orientere om Biomarint Forum og hvilke muligheter næringen bærer i seg.

Uavhengige utredere har anslått en eksport på 150 milliarder 2001-kroner innen år 2020.

De peker på at Bergen ligger midt i smørøyet for biomarin virksomhet.

Biomarin hovedstad

Per Morten Vigtel er leder av Norsk Investorforum. Asbjørn Eikeland er hans nærmeste medarbeider. Tidligere var begge ansatt i Norges Rederiforbund, og sto sentralt i etableringen av suksessen Maritimt Forum. De vil nå bruke denne etableringen som mønster for sitt nye forum.

Torsdag 17. januar 2002 skal det være stiftelsesmøte i det planlagte Biomarint Forum i Oslo, der Vigtel og Eikeland nå trekker i trådene for å få med storkapitalen.

— Bergen bør kunne bli Norges biomarine hovedstad med en rekke tunge forskningsinstitusjoner som Universitetet i Bergen. Havforskningsinstituttet, CMI og Norges Handelshøyskole, samt flere av verdens største og ledende oppdrettsbedrifter, sier Vigtel.

Ingen fra Bergen i styret

Ingen fra Bergen har fått plass i interimsstyret for Biomarint Forum. Vigtel håper å få med bergensinteresser når forumet er etablert og får sitt ordinære styre.

— Hvis denne fremtidsnæringen skal bli på norske hender, så kreves det en solid pengeinnsats fra norske investorer, mener Vigtel.

Den utviklingen Vigtel og Eikeland ser for seg krever en helt annen kapitalstyrke, kompetanse og bredde i virksomheten enn hva som er tilfelle i dag. Stikkord her er samspill mellom staten og private.

Knytter bransjer sammen

— Slik jeg ser det, vil et virkemiddel være å organisere en næringsklynge der fiskeri og havbruk knyttes sammen med beslektede områder, samtidig som kapital og kompetansegrunnlaget styrkes. Ambisjonen må være å legge grunnlaget for en ny nasjonal industriell utvikling i et internasjonalt perspektiv, sier Vigtel og Eikeland.

I næringsklyngen de ser for seg må det være fiskeri, havbruk, næringsmiddelproduksjon, bioteknologi, farmasi og utstyr. Det skal satses på å bygge opp internasjonale merkenavn.

Vil hindre råvareeksport

— Vi må hindre at også denne bransjen blir en råvareeksporterende sektor i likhet med det meste av annen norsk industri og fiskerivirksomhet. For å hjelpe til med å etablere foredling og salg av ferdigprodukter må det samarbeides med de norske miljøene som har utviklet den fremste kompetansen på merkevarebygging, nemlig de norske matvarekjedene og kjente merkevaregrupper.

Vigtel og Eikeland peker på at i en komplett klynge må det i tillegg til bedrifter være investorer, bank- og forsikring, utdanning og annen offentlig virksomhet, næringsorganisasjoner og fagforeninger.